TerugTrek Reflex

De beweging:

De Terugtrek Reflex wordt aangezet doordat een prikkel de foetus bereikt. Wanneer een prikkel hem raakt, zie je dat zijn lichaam zich terugtrekt van de prikkel, vandaar de naam Terugtrek reflex. Na de geboorte is er uiterlijk tijdens de Terugtrek reflex geen beweging zichtbaar, terwijl er inwendig van alles gebeurt. Ook bij hevige prikkels ziet men geen reactie. Vanwege de terugtrek neiging word je vaak zelfs niet opgemerkt. De functie van de Terugtrek Reflex is om het lichaam gevoelig voor prikkels te maken

 

Symptomen die op een terugtrek reflex wijzen, zijn:

 • Bij elke confrontatie de neiging om je terug te trekken
 • Over behulpzaam zijn
 • Geen 'nee' kunnen zeggen
 • Niet aan anderen laten zien wie je bent, wat je wilt en wat je kunt
 • Het gevoel niet echt erbij te horen
 • Niet geaard zijn, met alle consequenties van dien; afwezigheid, dagdromen, overal te laat voor zijn; het gevoel geen contact te hebben met de wereld en de mensen
 • Niet gecentreerd zijn in je lichaam
 • Niet gehoord en/of gezien worden
 • Voor je gevoel onevenredig veel moeite voor alles moeten doen
 • Steeds achter het net vissen. Steeds afhaken. Eeuwig twijfelen
 • 12 ambachten 13 ongelukken
 • Flauwvallen, hyperventileren
 • Uiterlijk niet reageren op sterke prikkels
 • Geen verdediging hebben, geen grenzen hebben, je grenzen niet aangeven