Moro Reflex

De beweging:

De Moro reflex zet de bijnieren aan tot adrenaline uitstoot waardoor het hele lichaam reageert op de prikkel. Het lichaam opent zich waarbij armen en benen uitslaan en sluit zich weer, waarbij armen en benen weer terugkomen in de typerende foetushouding.

 

 

Bij pasgeborenen kun je tot ongeveer de leeftijd van twee a drie maanden de Moro reflex zien optreden wanneer de baby 'schrikt', bijvoorbeeld wanneer hij te snel wordt opgepakt. Bij kinderen en volwassenen die geleerd hebben te compenseren zie je dikwijls geen bewegingen van de ledematen meer. Elke plotselinge prikkel activeert de Moro reflex, zoals:

 • Een snelle verandering in de positie van het hoofd
 • Geluid
 • Een plotselinge beweging of verandering van licht in het blik veld
 • Pijn, temperatuursverandering, aanraking, te ruw worden beetgepakt

 

Wat gebeurt er fysiek tijdens een getriggerde Moro reflex?

 • Ogenblikkelijke uitstoot van stresshormonen (adrenaline) door de bijnieren
 • Snelle inademing, tijdelijk 'bevriezen', of 'schrik', gevolgd door een uitademing, vaak vergezeld van een kreet
 • Activering van het 'vecht-vlucht' mechanisme alarmering van het sympathisch zenuwstelsel met als resultaat:
  - Toename van de ademhalingssnelheid(hyperventilatie)
  - Toename van de hartslag
  - Stijging van de bloeddruk, huid wordt rood
  - Spiertonus wordt verhoogd
  - Snel zuurstofrijk bloed naar de ledematen

Met dit alles kan een plotselinge woede-uitbarsting, of huilbui gepaard gaan.

Symptomen die op een Moro Reflex wijzen, zijn:

 • Evenwichtsproblemen, duizeligheid, bewegingsmisselijkheid, (autoziek), slechte coördinatie van bewegingen
 • Fysiek timide zijn, gespannen spiertonus, fysiek harnas
 • Problemen met motorische oogbewegingen en visuele waarneming. Je oog volgt elke nieuwe prikkel, heen en weer schietende ogen. Je pupillen reageren slecht op licht, moeite met zwarte letters op wit papier. Je wordt onder invloed van fluorescerend licht snel moe
 • Overgevoeligheid voor geluid en gehoor verwarring
 • Moeite met of slechte concentratie, - focus, - centering
 • Je kunt je moeilijk afsluiten voor achtergrondgeluiden zoals bv. een druppende kraan
 • Longproblemen, ademhalingsmoeilijkheden, oppervlakkige ademhaling, adem inhouden, apneu
 • Eczeem, slechte spijsvertering
 • Galblaas, lever- en darmproblemen
 • Voedingstekorten
 • Vitamine B12 gebrek
 • Jeuk, verzuring van je lichaam
 • Ontregelde suikerhuishouding
 • Vaak voorkomende keel-, neus- en oorinfecties
 • Bij het nemen medicijnen ernstige bijwerkingen krijgen
 • Allergieën
 • Ernstige negatieve reactie op vaccins (voortdurend kwakkelen, bij baby's ook: ademhalingsproblemen, stilstand in de ontwikkeling, verminderde afweer, verminderde vitaliteit, verlamming- verschijnselen)
 • Uitgeputte bijnieren, stagnerende lymfehuishouding, uitgeput immuunsysteem, met als gevolg een auto immuun ziekte, M.E. en/of Burn-out
 • Slecht helende wonden of ontstekingen
 • Oververmoeidheid
 • Afkeer van verandering of verrassing, slecht aanpassingsvermogen. Je bent ten prooi aan permanente bezorgdheid en onverklaarbare angst
 • Je hebt een overdreven reactie op prikkels (over sensitief/hoog sensitief), plotselinge stemmingswisselingen, labiele emoties, je kan moeilijk kritiek accepteren
 • Woede uitbarstingen, explosief zijn
 • Faalangst
 • Zwak ego, lage zelfwaardering, onzekerheid, afhankelijkheid, noodzaak om gebeurtenissen te beheersen of te manipuleren. Controle freak
 • Niet of moeilijk kunnen kiezen
 • Autistisch gedrag